image image
Architektura

Tato kniha zaplňuje mezeru na českém knižním trhu. Je vítaným příspěvkem již šíří svého záběru. Autor v ní dokázal přehledně vylíčit proměny architektonické tvorby od jejích známých počátků až po současnost, přičemž se neomezil na tradiční výklad problematiky reflektující pouze evropský region, ale provází čtenáře také asijským a americkým prostředím. Publikace nepředkládá pouze heslovitý popis nejznámějších staveb, ale pomocí hlubšího pohledu do aktuálně používaných technologií a rozboru úloh jednotlivých typů staveb seznamuje čtenáře s architekturou jakožto nedílnou součástí společnosti. Důležitou složkou poutavého textu, který jistě uvítají středoškolští i vysokoškolští studenti daných oborů, ale také zainteresovaná laická veřejnost, jsou bohaté černobílé a barevné fotografie, plánky a kresby, rejstříky a slovník architektonických pojmů.

obj.č. 151013
image image
Moderní architektura

Učebnice je druhým dílem čtyřsvazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Je zaměřena na stavební konstrukce pozemních staveb, např. na stropní konstrukce, podlahy, schodiště, převislé a ustupující konstrukce. Rozsáhlejší část je zaměřena na zastřešení budov. Kniha je určena žákům SPŠ stavebních, může však sloužit i jako knižní pomůcka pro stavební praxi. Předchozí vydání učebnice z r.1990 je výrazně přepracováno a aktualizováno.

obj.č. 151016
 
copyright © 2007 Stavebni-tabulky.cz
[CNW:Counter]