Vydavatelství Sobotáles
image image
Pozemní stavitelství 1

Učebnice obsahuje přehled hlavních konstrukčních systémů, podrobně rozebírá svislé nosné konstrukce podle druhu materiálů (z cihel, z kamene, z tvárnic, z betonu apod.), pojednává o otvorech ve zdech, o komínech, příčkách a dále o povrchových úpravách lícních ploch konstrukcí (omítky, nátěry, obklady). Samostatné kapitoly jsou věnovány základům mechaniky zemin, zemním pracím a základům staveb.

obj.č. 150194
image image
Pozemní stavitelství 2

Učebnice je druhým dílem čtyřsvazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Je zaměřena na stavební konstrukce pozemních staveb, např. na stropní konstrukce, podlahy, schodiště, převislé a ustupující konstrukce. Rozsáhlejší část je zaměřena na zastřešení budov. Kniha je určena žákům SPŠ stavebních, může však sloužit i jako knižní pomůcka pro stavební praxi. Předchozí vydání učebnice z r.1990 je výrazně přepracováno a aktualizováno.

obj.č. 150242
image image
Pozemní stavitelství 3

Kniha je třetím dílem čtyřsvazkového souboru nazvaného Pozemní stavitelství. Tento díl je zaměřen na speciální dokončovací práce. Seznamuje s typologií bytových a občanských staveb, klempířskými a pokrývačskými pracemi. Dále následují kapitoly pojednávající o pracích truhlářských a zámečnických, o izolační technice a kapitoly o technickém zařízení budov, výtazích a ocelových lešeních.

obj.č. 150239
image image
Pozemní stavitelství 4

Kniha je určena studentům 4. ročníku SPŠ stavebních a je posledním dílem souboru učebnic pozemního stavitelství. Zahrnuje především kapitoly o údržbě, rekonstrukcích a modernizaci staveb a kapitolu o současných konstrukčních soustavách. Další stati seznamují studenty se základními pojmy průmyslových a zemědělských staveb a završují celý soubor kapitolou o územním plánování.

obj.č. 150240
image image
Pozemní stavitelství v kresbách

Učebnice obsahuje základní informace o pozemním stavitelství. Její převážnou náplní jsou ukázky stavebně konstrukčních variant řešení budov a jejich částí, což tvoří asi 70% náplně výuky pozemního stavitelství na SPŠ stavebních. Učebnice nezahrnuje montované stavby, poruchy, rekonstrukce a adaptace budov, typologii bytových a občanských staveb, technická zařízení budov a další menší oddíly.Publikace je doplňkovou učební příručkou pro studenty 1. až 4. ročníku stavebních průmyslovek. Forma kreslených obrázků se stručným výkladem zaměřeným na zodpovězení otázek co, proč a jak objasňuje srozumitelným způsobem problematiku pozemního stavitelství i pro širší veřejnost.

obj.č. 151024
 
copyright © 2007 Stavebni-tabulky.cz
[CNW:Counter]